တိုပါရိုးက ၾကည္ညိဳစရာ ဘုရားဆင္းတုမ်ား...။

ေၿမညီထပ္က ဘုရားဆင္းတုေတာ္..။ တနဂၤေႏြအလုပ္ပိတ္ရက္မွာ ၿမန္မာအမ်ားဆံုးနဲ႕ တရုတ္အမ်ားစုလာေရာက္ၾကတဲ႕ေက်ာင္းပါ..။ စက်င္ေတာင္ကေနထုဆစ္ၿပီး စင္ကာပူကို ဆင္တစ္တန္၊လွည္းတစ္တန္၊ သေဘာၤတစ္တန္၊ရထားတစ္တန္နဲ႕ စိတ္ရွည္ရွည္ပင္႕ေဆာင္ပူေဇာ္ထားၾကတဲ႕ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ပါ..။ ၿမန္မာအမ်ားစုေတြ႕ရလို႕ အိမ္လြမ္းတဲ႕ေ၀ဒနာမခံစားရေအာင္ကို သက္သာေစပါတယ္..။

No comments:

Post a Comment