ေမထုန္..။

ကိုယ္ကေမထုန္ရာသီဖြားဆိုေတာ႕ ဘယ္ေဗဒင္ကိုပဲဖတ္ဖတ္ ေမထုန္ကိုပဲဖတ္ၿဖစ္တယ္..။ ခုဖတ္ၿဖစ္တဲ႕ဆုိဒ္ေလးမွာ ၿဗိစၦာကိုလည္းဖတ္ခ်င္တာ မပါဘူးၿဖစ္ေနတယ္..။ ဒီအေဟာေလးက ကိုယ္႕အတြက္ေတာ႕မွန္တယ္ထင္လို႕ ဒီမွာအမွတ္တရအေနနဲ႕တင္လိုက္တာ..။ ကိုယ္႕ဆိုဒ္ကို၀င္ၾကည္႕မယ္႕သူေတြကိုေတာ႕ အားနာပါတယ္..။ တင္ခ်င္တာေတြတင္ထားလို႕ေလ..။ 


GEMINI - The Twin

                        Nice. Love is one of a kind. Great listeners Very Good at confusing people... Lover not a fighter, but will still knock you out. Gemini's will not take any crap from anyone. Gemini's like to tell people what they should do and get offended easily.  They are great at losing things and are forgetful.  Gemini's can be very sarcastic and childish at times, and are very nosey.
Trustworthy. Always happy. VERY Loud. Talkative. Outgoing VERY FORGIVING. Loves to make out. Has a beautiful smile. Generous. Strong. THE MOST IRRESISTIBLE.

No comments:

Post a Comment