သူငယ္ခ်င္းမဂၤလာဆြမ္းေကၽြးတဲ႕ စင္ကာပူက ဓာတ္ေတာ္ေက်ာင္း..။

သူငယ္ခ်င္းမဂၤလာဆြမ္းေကၽြးတဲ႕ စင္ကာပူမွာ ၿမန္မာအမ်ားစုလာေရာက္တတ္တဲ႕ ကလန္းဘက္က ဓာတ္ေတာ္ေက်ာင္းပါ..။ ၿမန္မာေတြ ပုတီးစိပ္၊ အဓိဌာန္ ဆုေတာင္းလာလုပ္ၾကတတ္ပါတယ္လို႕ ေၿပာပါတယ္..။

No comments:

Post a Comment