ထိုက္တန္၏ မထိုက္တန္၏..။

ေလာကတြင္အခ်ိဴ႕အရာမ်ားတြင္ မိမိဘက္မွလိုေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကိုၿဖည္႕ဆည္းကာ အမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာစံနွဴန္းမ်ားနွင္႕ ညီမညီဆံုးၿဖတ္ခံရေသာအရာမ်ားစြာရွိ၏..။ ထိုအတြက္ ဘာမွသိပ္ပူေနစရာမလို..။ လိုအပ္ေသာမိမိအရည္အခ်င္းကိုၿဖည္႕ဆည္းထားရံုသာ...။ ထိုက္တန္၏ မထိုက္တန္၏က အလိုလိုသတ္မွတ္ၿပီးသားၿဖစ္၏...။ ဘာမွ စိတ္စေနာင္႕စနင္းၿဖစ္စရာမလို..။ ဥပမာ။  ။ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲလိုမ်ိဴးၿဖစ္၏..။ ဒီအမွတ္ရလွ်င္ ဒီအတန္းတက္နိုင္သည္..။ ဒီအမွတ္မရလွ်င္ ဒီအတန္းတက္လို႕မရ...။ အဲဒီေတာ႕ ဒီအတန္းတက္ခ်င္လွ်င္ ဒီအမွတ္ရေအာင္ၾကိဳးစားဟူ၍ သူ႕ကန္႕သတ္ခ်က္နွင္႕သူရွိၿပီးသားၿဖစ္၏..။ ထိုက္တန္၏ မထိုက္တန္၏ ေတြးပူေနစရာမလို...။ သူ႕အထြာနွင္႕သူရွိၿပီးသားၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ သူ႕အထြာ၀င္ရန္ ၾကိဳးစားသြားရံုသာ...။
   အခ်ိဴ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ထိုကဲ႕သို႕တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ စံနွဴန္းမ်ားမရွိ..။ ထို႕ေၾကာင္႕ မိမိကမည္သို႕ေသာစံနွဴန္းၿပည္႕မီေအာင္ၾကိဳးစားရမည္ကိုမိမိကိုယ္တိုင္ပင္မသိနိုင္ပါ...။ ထိုအတြက္က စိတ္ညစ္ရသည္..။ ဥပမာ။  ။ လူတစ္ေယာက္၏အခ်စ္ကိုရဖို႕အတြက္ မိမိက မည္သည္႕အရည္အခ်င္းေတြၿပည္႕စံုေနဖို႕လိုသလဲဟူေသာေမးခြန္းအတြက္ အေၿဖမရွိနိုင္ဟုထင္ပါသည္..။ အခ်ိဴ႕အခ်ိဴ႕ေသာမိန္းကေလးမ်ား ကံေကာင္းသည္ဟု ကၽြန္မထင္မိပါသည္...။ လိမၼာေသာ..၊ ေတာ္ေသာ၊ ထက္ၿမက္ေသာ၊ ရည္မြန္ေသာ၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ာ၏ခ်စ္ၿခင္းကိုခံၾကရသည္.. ။ မွန္ရာကိုမရွက္တမ္း၀န္ခံရလွ်င္ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကိုအားက်မိေၾကာင္း ၀န္ခံခ်င္ပါသည္..။ ထိုကဲ႕သို႕ေသာအမ်ိဴးသားမ်ား၏ခ်စ္ၿခင္းကိုခံယူဖို႕ရာ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းရွိရမလဲဆိုသည္မွာ တိက်ေသာပံုေသကားခ်ပ္မရွိနိုင္ဟု ထင္ၿမင္မိပါသည္...။ ကၽြန္မတို႕လက္ခံထားေသာ ကံကံ၏အက်ိဴး..၊ ေရွးကေရစက္တို႕နွင္႕စဥ္းစားလုိက္ေသာအခါ အရည္အခ်င္းနွင္႕ယခုအေၿခအေနမွာ လားလားမွ်မဆိုင္ဆိုေသာ အေနအထားကိုသေဘာေပါက္မိရပါသည္...။ ကံေကာင္းအေၾကာင္းလွေသာညီမေလးမ်ားမွာ အမ်ားတကာအရူးလုပ္ခံရေသာအေနအထားနွင္႕တိုးေနေသာအခ်ိန္မွာပင္ အစစ္အမွန္နွင္႕သာ ရင္ဆိုင္တိုးမိၿခင္းၿဖစ္၏..။ ထိုကဲ႕သို႕ေသာအမ်ိဴးသမီးမ်ားကို အားက်ပါဘိေတာင္း...။
 

No comments:

Post a Comment