လမင္းမိုမို(ေမာင္)

http://www.multiupload.com/FMZP4FQGCU


ေမာင္ ၀တၳဳ..။ အၾကိမ္ေပါင္းမေရတြက္နိုင္ေအာင္ဖတ္ခဲ႕ၿပီးတဲ႕ ၀တၳဳေလး...။ အဲဒါေၾကာင္႕ ၀မ္းနည္းတတ္၊ ခံစားတတ္တာထင္တယ္...။

No comments:

Post a Comment