ဘေလာ႕မွာ စာအုပ္ဘယ္လိုတင္လဲ..။

ဘေလာ႕ေပၚမွာ စာအုပ္ကိုမေဒါင္းခိုင္းဘဲ attach တြဲၿပီးတင္သလိုမ်ိဴးတင္လုိက္ခ်င္တာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲမသိဘူးေနာ္..။

No comments:

Post a Comment