ဧည္႕သည္ၾကီး(တင္မိုး)(၁၉၃၃-)

ေဆးလိပ္လည္းတို
ေနလည္းညိဳၿပီ
ငါ႕ကိုၿပန္ပို႕ၾကပါေလ။


၁၉၅၉

No comments:

Post a Comment