ႏွင္းဆီပြင္႕(မင္းသု၀ဏ္)(၁၉၀၉-)

လယ္ေတာကၿပန္
ပန္ခ်င္တယ္ခေရဖူးဆိုလို႕
ေမာင္ခူးကာေပး။

မနက္တုန္းဆီက
ေၾကာ႕ဆံုးကို ေမာင္ၿမင္ေတာ႕
သူ႕ဆံပင္ ႏွင္းဆီပြင္႕ေတြနဲ႕
ဂုဏ္တင္႕တယ္ေလး။


(၁၉၃၂)

No comments:

Post a Comment