ခေရေကာက္(ေမာင္ေဆြတင္႕)(၁၉၃၉-)

ေဟး..ၾကည္႕စမ္းေမာင္
ဟိုလမ္းေပၚမွာ၊ ဘာေတြပါလိမ္႕
မိုးရြာတုန္းက၊ မေတြ႕ရဘူး
ခုမွေၾကြတဲ႕ ခေရပန္း။

သြားေကာက္ရေအာင္
အို...ေမာင္ကလဲ၊ အေရးထဲမွာ
လာပါေမာင္ရဲ႕၊ၿခင္းယူခဲ႕ေလ
ေကာက္ထည္႕စရာ ပါမွေပါ႕။

မလိုက္ခ်င္ယင္၊ ေနခ်င္ ေနခဲ႕
ခေရပြင္႕ေကာက္၊ ၿပန္လို႕ေရာက္မွ
က်မေခါင္းမွာ၊ ပန္လို႕လာတဲ႕
ပြင္႕လႊာၿဖဴေဖြး၊ ေမာင္မေမႊးနဲ႕
ထြက္ေၿပးမွာပဲ သိရဲ႕လား။

၁၉၆၂

No comments:

Post a Comment