ေၿခရာ(ေမာင္စြမ္းရည္)

ေႏြေၿပးေသာအခါ
ေႏြေၿခရာကား
ေၿမအက္ၾကားတည္႕။

မိုးေၿပးေသာခါ
မိုးေၿခရာကား
ေရကြက္မ်ားတည္႕။

ေဆာင္းေၿပးေသာခါ
ေဆာင္းေၿခရာကား
ႏွင္းၾကြင္းမ်ားတည္႕။

၀ိဥာဥ္ေၿပးရာ
စိတ္ေၿခရာမူ
ကဗ်ာမ်ားတို႕ ၿဖစ္သတည္း။

၁၉၆၀

No comments:

Post a Comment