တိုးပါးရိုးက ရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္..။

အေပၚထပ္က ရပ္ေတာ္မူကိုယ္ေတာ္..။ လိုက္ပို႕ေပးတဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကို အရမ္းေက်းဇူးတင္မိပါတယ္..။ စင္ကာပူမွာလည္း ၿမန္မာေတြမ်ားေတာ႕ ၿမန္မာနဲ႕မၿခားဘူးဆိုတာသိရေတာ႕ ၀မ္းသာမိပါတယ္..။ ကိုယ္ဖူးခ်င္တဲ႕အခ်ိန္သြားလိုက္ရံုပဲမို႕ စိတ္ခ်မ္းသာမိပါတယ္..။

No comments:

Post a Comment