စားခဲ႕ဘူးေသာ အမွတ္တရ..။

မီးတို႕စားခဲ႕တာေတြ..။ မေမ႕ေအာင္လို႕ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ..။ ဟိဟိ..။ ဒီဘက္က ဘဲကင္..တစ္ခုကအရြက္ေၾကာ္..။ ဟိုတစ္ခုက ဘာေခၚမွန္းမသိဘူး..စားလို႕ေတာ႕ေကာင္းတယ္..ဟိဟိ..။

No comments:

Post a Comment