သီခ်င္းေခါင္းစဥ္ သိခ်င္တယ္..။

ေနာင္သံသရာဖန္လာကတည္းက မင္းကို

ေမာင္ရင္မွာ ဘယ္လိုမုန္းလို႕ရမယ္..။

မေတြ႕လိုလို႕ ၿမိဳင္ရပ္ေတာေၿခထဲ မနွင္ပါနဲ႔ကြယ္..။

(ဆိုတဲ႔သူကေတာ႔ လႊမ္းမိုး ထင္တာပဲ..။ ဟုတ္လားမသိ..။)

အဲလိုေခတ္ေဟာင္း အလြမ္းသီခ်င္းေတြ မစံပယ္ၾကိဳက္တယ္..။                                                           မစံပယ္

No comments:

Post a Comment