ေက်ာင္းလခေတြ ေစ်းတက္ၿပန္ၿပီ..။

မစံပယ္တို႔ေက်ာင္းလခက မနွစ္က ၁၁၀၃၀ တဲ႔..။ ဒီနွစ္ ၁၂၃၄၀ တဲ႔..။ ၁၃၁၀ ကိုတက္သြားပါလား စင္ကာပူအစိုးရရယ္..။ ေက်ာင္းလခေတြ ေလွ်ာ႔ေပးပါဗ်ာ..။ အိမ္သာမီးေတြလည္း မလိုဘဲထြန္းမထားပါနဲ႔..။ ေက်ာင္းလခေစ်းတက္လြန္းလို႔ပါ..။ လက္ေဆးဆပ္ၿပာေတြလည္း မလိုဘဲ တအားထည္႔မထားပါနဲ႔..။ ေက်ာင္းလခေတြ ေစ်းတက္လြန္းလို႕ပါဗ်ာ..။                                                                                     မစံပယ္

No comments:

Post a Comment