အေမ႕အတြက္ ဘေလာ႕ေတြက ကူးထားတာ..။

ေရွြ၀ါေရာင္အသား

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတစ္ပါးေဟာႀကားမႈနွင့္
အင္ဒိုနီရွားဗုဒၶဘာသာခဲြစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး(Singapore General Hospital) ၏
ဓါတ္ေတာ္တိုက္ဆရာေတာ္ခဲြစိတ္မႈအေပၚအေၿခခံ၍ေရးသားတင္ၿပပါသည္။
မွ်ေ၀လိုပါသၿဖင့္အမွားပါရွိပါကနားလည္ေပးႀကပါ။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ေဟာႀကားခ်က္။
သည္းေၿခအိတ္(Gallbladder) မွာအမဲ၊အနီ၊အ၀ါ အကန္႕သံုးကန္႕ရွိပါတယ္။
အဖြင့္အပိတ္မ်ားပါရွိပါတယ္။လိုအပ္တဲ့ဖိအားေရာက္မွပြင့္ႀကပါတယ္။

ေလာဘ
စိတ္ၿဖစ္ေပၚတဲ့အခါစိတ္ဖိအားေႀကာင္႕အမဲေရာင္အကန္႕မွသည္းေၿခရည္( bile)
အမဲေရာင္ထြက္လာၿပီး၊အသားဟာအမဲေရာင္ၿဖစ္လာပါတယ္။
ေဒါသ
စိတ္ၿဖစ္ေပၚတဲ့အခါစိတ္ဖိအားေႀကာင္႕အနီေရာင္အကန္႕မွသည္းေၿခရည္( bile )
အနီေရာင္ထြက္လာၿပီး၊အသားဟာအနီေရာင္ၿဖစ္လာပါတယ္။


သည္းေၿခအိတ္(Gallbladder ) ဟာသစ္ေတာ္သီးပံုသ႑န္းရွိၿပီးသည္းေၿခရည္မ်ား
သိုေလွာင္ထားၿပီးအသဲနဲ႕ၿပြန္ၿဖင့္ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။သံုးေလးလက္မေလာက္ရွည္ၿပီး
တစ္လကၼရွည္ပါတယ္။အထူးသၿဖင့္အဆီကိုအစာအိမ္ကမေခ်နိုဳင္တဲ့အတြက္အစာအိမ္
အႀကိမ္ႀကိမ္ပြတ္မႈေႀကာင့္သည္းေၿခအိတ္မွအ၀ါေရာင္သည္းေၿခရည္အပ်စ္ရည္ဟာ
အစာအိမ္ထဲေရာက္ရွိလာၿပီးအဆီကိုေခ်ဖ်က္ပါတယ္။ေက်ာက္ပိတ္တဲ့အခါအ၀ါနွစ္ရည္ဟာ
ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းတက္သြားၿပီးမ်က္လံုးမ်ား၀ါထိန္လာပါတယ္။

တရား ထိုင္တဲ့အခါၿဖစ္ေစ၊မွတ္တဲ့အခါၿဖစ္ေစ၊စိတ္တည္ၿငိမ္လာမႈေႀကာင့္အ၀ါနွစ္မ်ားအနည္
ထိုင္ၿပီးအ၀ါအရည္ႀကည္မ်ားထြက္လာႀကပါတယ္။ဒါေႀကာင့္
တရား ထိုင္တဲ့သူ၊မွတ္တဲ့သူမ်ားဟာအသားေရွြ၀ါေရာင္ ၿဖစ္လာပါတယ္။
( သမာဓိေပၚမူတည္ၿပီးအသားေရာင္ေၿပာင္းလဲလာတတ္ပါတယ္။)

ေလာဘ၊ေဒါသမ်ားနည္းပါးေရးအတြက္
ႀကိဳးစားႀကရေအာင္။


credit/http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:103303

No comments:

Post a Comment