မိခင္၏ေႏွာင္ႀကိဳးကိုျဖည္ပါအံ့သည္းစြာေသာအနာကို

ကုစားပါအံ့

သမီး၏ လံု႕လဝီရိယျဖင့္

နာလန္ထူပါေစအံ့ ...

ေမြးေက်းဇူးကို မသိတတ္ေသာ

ထိုသူတို႕အား သိနားလည္ေအာင္

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို

သမီးအားေပးပါေလ ...

ေတြ႕ရအံ့ေသာ ေဘးရန္တို႕ကို

သမီး ထီမည္မဟုတ္ ...

တစ္ဘဝတြင္ တစ္ခါသာ ေသရသည္ျဖစ္၍

အဘယ္နည္းႏွင့္ေသရသည္ျဖစ္ေစ

သမီး၌ မထူးျခား ...

သမီး၏စိတ္ကူးတို႕

အကယ္အျဖစ္သို႕ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္

အသင္တို႕သည္လည္း

ေပ်ာ္ျမဴးၾကရမည္ ...

အျခားအျခားေသာ သူတို႕၏

႐ႈံ႔ခ်ျခင္း

ကဲ့ရဲ႕ျခင္း

မုန္းတီးရြံရွာျခင္း

နာမည္ဖ်တ္ျခင္းတို႕ကို

သမီးအလ်ဥ္းဂ႐ုမျပဳ ...

မိခင္ထံမွ ဒါမွ ငါ့သမီးဟူေသာ

က်ဴးရင့္သံကိုသာ

ေတာင့္တပါ၏ ...

ေလာကတြင္ မိခင္၏ေက်းဇူးကို

အသိတတ္ဆံုးသမီး ျဖစ္ရပါလို ...။ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

No comments:

Post a Comment