မေကာင္းမွဳ ဟူသည္..။မေကာင္းမွဳဟူသည္ ဘယ္အရာေတြနည္း..။ အကုသိုလ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မဟုတ္..။ သဘာ၀တရားမ်ားသာၿဖစ္၏..။ စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္ေမြးမိရံုနွင္႔ အခ်ိန္မဆိုင္း၀ဋ္လည္တတ္ေသာ ကုသိုလ္မ်ိဴးရွိတတ္သူဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္မိသည္..။ မတရားေသာနည္းနွင္႔ရေသာ ပိုက္ဆံသည္ လြယ္လြယ္ကူကူနွင္႔ပင္ အခ်ိတ္ဆက္မိမိၿပန္ကာထြက္သြားေလသည္..။မေကာင္းမွဳတစ္ခုကို သိသိၾကီးနွင္႔က်ဴးလြန္လိုက္သည္..။ မည္သူမွ်မသိပါ..။ မည္သူသိတာမသိတာသည္ အေရးမၾကီးပါ..။ မိမိကိုယ္ကို သိေနသည္က ပိုဆုိးပါသည္..။ဘယ္လိုခံစားေနရသလဲ..။ အေတြးမ်ားမၾကည္လင္ပါ..။ ေနာက္က်ိကာေနသည္..။ မလုပ္ဘဲေနလွ်င္လည္းၿဖစ္ေနသည္ကို လုပ္လိုက္ၿပီး တနံဳ႕နံဳ႕ခံစားေနရသည္..။ က်ဴးလြန္ေသာအၿဖစ္ကေလးနွင္႔မတန္ေအာင္ပင္ စိတ္ဒုကၡၾကီးမားလွသည္..။အမ်ိဴးမ်ိဴးၾကံဖန္ကာ စိတ္ဆင္းရဲရ ေတြးပူရသည္..။သံသရာတြင္လည္း မေကာင္းမွဳ၏အက်ိဴးဆက္ကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ၾကီးခံရနိုင္ေသးသည္..။ ဘယ္အခ်က္မွ်ေကာင္းသည္႔အရာမရွိပါ..။No comments:

Post a Comment