အိမ္ငွားစည္းကမ္းမ်ား..။

အိမ္ရွင္အိမ္ငွားၾကားနွင္႔ အတူေနအခန္းေဖာ္မ်ား အဆင္မေၿပမွဴမ်ားမၿဖစ္ေစရန္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား..။

၁။ အတူေနေသာအခန္းတြင္းစည္းကမ္းမ်ား..(မာစတာခန္းသံုးေယာက္လိုက္နာရမည္႔ စည္းကမ္းမ်ား..။)
အခန္းအတြင္းဍ္ အတူေနေသာသူမ်ားသည္ နွစ္ရွည္လမ်ားသိကၽြမ္းလာၿပီးသူမ်ား ၿဖစ္ရန္အလားအလာနည္းပါသည္..။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္မသိသူမ်ား အေၿခအေနအရ အတူေနထိုင္ရန္ဖန္လာၿခင္းေၾကာင္႔ အတူတူေနၾကရပါသည္..။ ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ေယာက္နွင္႔တစ္ေယာက္ အဆင္မေၿပမွဴမ်ားမၿဖစ္ၾကေစရန္နွင္႔ တစ္ေယာက္ေၾကာင္႔ တစ္ေယာက္မွာအေႏွာင္႔အယွက္မၿဖစ္ေစရန္ အားလံုးညီတူမွ်တူလိုက္နာသင္႔ေသာအခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားသင္႔သည္ဟု ယူဆပါသည္..။

၁.၁ အခန္းတြင္း ည ၉ ခြဲေက်ာ္လွ်င္ ဆူညံစြာေနၿခင္း… ခြင္႔မၿပဳပါ..။ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းစြာၿဖင္႔ ေလ႔လာစရာရွိသည္ကိုေလ႔လာ..၊ မီးပူတိုက္စရာရွိလွ်င္တိုက္ ညင္သာစြာလုပ္ကိုင္ပါ..။ ည ၉ ခြဲေက်ာ္လွ်င္ ဇာတ္ကားမ်ားအသံထုတ္ကာၾကည္႔ၿခင္း..၊အခန္းတြင္း ကုတင္ေပၚမွာေန၍ ဖုန္းစကားမၿပီးၿပတ္ေအာင္ ေၿပာၿခင္း..၊ နိုင္ငံတြင္းနွင္႔အၿခားနိုင္ငံမွလူမ်ားနွင္႔ ဂ်ီေတာ႔ခ္ေၿပာၿခင္း မ်ား ခြင္႔မၿပဳပါ..။ တစ္ပါးသူကိုအေနွာင္႔အယွက္ၿဖစ္ပါသည္..။ ၉ ခြဲေက်ာ္လွ်င္ ဖုန္းေၿပာၿခင္း နွင္႔ ဂ်ီေတာ႔ေၿပာၿခင္းကိုအခန္းအၿပင္ ဧည္႔ခန္းတြင္လုပ္ရပါမည္..။ အခန္းအတြင္း လူသံုးေယာက္စံုေနသည္႔အခါ အၿခားသူကိုအေနွာင္႔အယွက္ၿဖစ္ေစေသာ ဆူညံသံမ်ိဴး မလုပ္မိေအာင္ သတၿိပဳရပါမည္..။ အခန္းအတြင္း တစ္ေယာက္တည္းရွိေသာအခ်ိန္တြင္ စိတ္ၾကိဳက္ေနခ်င္သလို ေနနိုင္ပါသည္..။

၁.၁.၁မီးကို ည ၁၁ ထိဖြင္႔နိုင္ပါသည္..။ မအိပ္ခ်င္ေသးေသာသူတစ္ေယာက္ရွိပါက မီးအဖြင္႔အပိတ္ေၾကာင္႔ အေနွာင္႔အယွက္ၿဖစ္ရနိုင္ပါသည္..။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေစာစီးစြာအိပ္ေသာသူသည္ ၁၁ နာရီမထိုးမခ်င္း မီးဖြင္႔လ်က္သားအိပ္ရမည္..။ ၁၁ ထိုးလွ်င္ မီးပိတ္နိုင္သည္..။ (ေဆာင္႔ၾကီးေအာင္႔ၾကီးမပိတ္ရပါ..။)၁၁ထိုးေနာက္ပိုင္းထိမအိပ္ေသးေသာသူသည္ မီးပိတ္လ်က္သာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးၿခင္း ဇာတ္ကားၾကည္႔ၿခင္း လုပ္ရမည္..။ အားလံုးသေဘာတူပါက စိတ္ၾကိဳက္ဖြင္႔၍ ရပါသည္..။ တစ္ေယာက္ကမီးဖြင္႔ခ်င္ တစ္ေယာက္ကမီးပိတ္ခ်င္တာမ်ိဴးၾကံဳလာေသာအခါ ထိုစည္းကမ္းအတိုင္း က်င္႔သံုပါမည္..။

၁.၁.၂ ည (၁၀) နာရီေက်ာ္လွ်င္ ဆူညံၿခင္း..၊ က်ယ္ေလာင္စြာ စကားေၿပာၿခင္း.၊ အသံထြက္ရယ္ေမာၿခင္း မလုပ္ရေတာ႔ပါ..။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးကာ ဇာတ္ကားၾကည္႔လွ်င္ နားၾကပ္တပ္ကာၾကည္႔ရပါမည္..။

၁.၁.၃ မနက္ခင္းနွဴိးစက္ကို က်ယ္ေလာင္စြာေပးထားၿခင္း မလုပ္ရပါ..။ နွိဴးစက္ေပးလွ်င္ ဖုန္းမွနွိဴးစက္ကို အသံအလယ္အလတ္ထားကာ နွိဴးစက္ေပးရပါမည္..။

၁.၁.၄မနက္ခင္းအလုပ္သြားစရာစီစဥ္ခ်ိန္တြင္ တိုးတိတ္ညင္သာစြာ သတိထားလုပ္ကိုင္ပါ…။ အ၀တ္အစားမ်ားကို မနက္သြားကာနီးမွ မီးပူတိုက္ၿခင္း ခြင္႔မၿပဳပါ..။ မီးပူကိုညကတည္းက တိုက္ထားရပါမည္..။ ေရခ်ိဴးခန္းတံခါးဖြင္႔ၿခင္း..၊ အ၀တ္ဗီရိုတံခါးဖြင္႔ၿခင္း..၊ ဖီးလိမ္ၿပင္ဆင္ၿခင္း..၊ အခန္းတံခါးဖြင္႔ၿခင္း ပိတ္ၿခင္းတို႔ကို အတတ္နိုင္ဆံုးညင္သာစြာ သတိထားလုပ္ေဆာင္ရပါမည္..။

၂။ အားလံုးနွင္႔ဆိုင္ေသာစည္းကမ္းမ်ား..။
- အလုပ္မသြားခင္ နွင္႔ အၿပင္သို႔မထြက္ခင္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ပိတ္၍သြားရပါမည္..။ အခန္းတံခါး ေသခ်ာစြာ ပိတ္ထားခဲ႔ရပါမည္..။

-အလုပ္မသြားခင္ အိမ္သာတက္ ၊ သြားတိုက္ေရခ်ိဴးလုပ္ရာတြင္ စိမ္ေၿပနေၿပလုပ္၍မရပါ..။ အားလံုးအလုပ္သို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ရန္ အေရးၾကီးၾကပါသည္..။ ၁၀-၁၅ မိနစ္ပတ္၀န္းက်င္သာ ေရခ်ိဴးခန္းသံုးရန္ ခြင္႔ၿပဳပါသည္..။ ညေနခင္းနွင္႔ က်န္ေသာအခ်ိန္တြင္ အေၿခအေနေပၚမူတည္ကာ အခ်ိန္ယူနိုင္ပါသည္..။

-ေရခ်ိဴးခန္းတြင္ ေရခ်ိဴးၿပီးတိုင္း ေရစစ္ေပါက္ကိုေသခ်ာစြာသန္႔ရွင္းခဲ႔ပါ..။ ဆံပင္ခ်ည္မ်ားက်န္ေနခဲ႔ၿခင္း ရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ စစ္ပါ..။ ရွိေနလွ်င္ ေသခ်ာစြာေကာက္၍ အိမ္သာေပါက္မွ ေရဆြဲခ်ပါ..။

-အိမ္သာေရ ေသခ်ာစြာဆြဲပါ..။ ကိစၥၿပီးလွ်င္ သန္႔ရွင္းခဲ႔မရွင္းခဲ႔ စစ္ေဆးပါ..။

-ခ်က္ၿပဳတ္ၿပီးလွ်င္ ေသခ်ာသန္႔ရွင္းထားခဲ႔ပါ..။ လက္ေဆးေဘစင္တြင္ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္အဖတ္မ်ား က်န္မေနေစခဲ႔ရပါ..။ ပန္းကန္ေဆးၿပီးပါက ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္အဖတ္မ်ားကို အမွိဴက္ပံုးတြင္ ေသခ်ာစြာသြန္ခဲ႔ပါ..။ ပန္းကန္မ်ားမေဆးဘဲ ေရစိမ္ထားခဲ႔ၿခင္းကို ခြင္႔မၿပဳပါ..။

-တစ္ပတ္တစ္ခါ အလွည္႔က်သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရမည္..။ ဧည္႔ခန္း၊ ေရခ်ိဴးခန္းနွင္႔ မီးဖိုေခ်ာင္အတြက္ ၿဖစ္သည္..။ မာစတာခန္းမွသန္႔ရွင္းေရးက်ေသာသူသည္ ဗုဒၵဟူးေန႔တြင္ အမွဴိက္သြန္ရမည္..။ common room မွ သန္႔ရွင္းေရးက်ေသာသူသည္ တနဂၤေႏြတြင္ အမွဴိက္သြန္ရမည္..။ မာစတာခန္းမွတစ္ေယာက္နွင္႔ common room မွတစ္ေယာက္ အလွည္႔က် တစ္ပတ္တစ္ခါ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရမည္..။ (ဧည္႔ခန္းၾကမ္းတိုက္ရန္နွင္ မီးဖို၊ ေဘစင္ ေဆးေၾကာရန္..၊ မီးဖိုၾကမ္းၿပင္ၾကမ္းတိုက္ရန္..။)

-မိမိအသံုးအေဆာင္မ်ားသန္႔ရွင္းေရးနွင္႔အခန္းတြင္းမွ မိမိကုတင္နွင္႔ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရးကို တစ္ပတ္တစ္ခါ ပံုမွန္လုပ္ရမည္..။ ပံုမွန္မလုပ္ပါက အေကာင္ပေလာင္မ်ား ေပါက္ပြားမည္စိုးေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါသည္..။

-အိမ္လခကို လဆန္း ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အတြင္း လႊဲပါ..။

-အခန္းေၿပာင္းမည္ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္လကုန္မွ အဂၤလိပ္ လဆန္း ၃ရက္အတြင္း ေၿပာပါ..။ လလယ္၊ လေနွာင္းမွေၿပာၿခင္း အက်ံဴးမ၀င္ပါ..။

-ဧည္႔သည္ကိုဧည္႔ခန္းတြင္ နာရီပိုင္း ခဏမွ် လက္ခံ၍ရပါသည္..။ ညအိပ္ညေနဧည္႔သည္ လက္မခံပါ..။

-ေနာက္ေဖးစားပြဲတြင္ ပစၥည္းမ်ားတင္ပါ..။ ထမင္းစားစားပြဲတြင္ ထမင္းစားရုံသာအသံုးၿပဳနိုင္ပါသည္..။ ပစၥည္းတင္ထားၿခင္း က်န္ခဲ႔ၿခင္း မရပါ..။

-အိမ္ထဲတြင္ မည္သည္႔ေနရာမွ် ေဆးလိပ္မေသာက္ရပါ..။ အနားယူအပန္းေၿဖသည္႔အေနနွင္႔ ဘီယာေသာက္ပါက မိမိအိပ္ခန္းသို႔ ယူေသာက္နုိင္ပါသည္..။ လူၿမင္ကြင္း ဧည္႔ခန္း၊ ထမင္းစားစားပြဲတြင္ ေသာက္ခြင္႔မရွိပါ..။

-အလုပ္သြားရသည္႔ေန႔မ်ားတြင္ မနက္ ၈ နာရီခန္႔ထိ စကားေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ေၿပာၿခင္း.၊ စေန၊တနဂၤေႏြပိတ္ရက္တြင္ လူအမ်ားအိပ္စက္ေနစဥ္ က်ယ္ေလာင္စြာစကားေၿပာၿခင္း..၊ ဖုန္းေၿပာၿခင္း..၊ ရယ္ေမာၿခင္း ၊ ဆူညံသံမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္း..၊ အခန္းတံခါးေခါက္ကာနွိဴးၿခင္း..၊ဖိနပ္သံၿပင္းၿပင္းသြားၿခင္း..၊ သီခ်င္းသံ တရားသံမ်ားက်ယ္ေလာင္စြာဖြင္႔ၿခင္းစေသာ အိပ္စက္ေနသူမ်ားအား အေနွာင္႔အယွက္တစံုတရာၿဖစ္ေစေသာအၿပဳအမူမ်ား မၿပဳရပါ..။ မိမိလုပ္စရာရွိသည္မ်ားကို တိုးတိတ္ညင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္..။

-အဲကြန္းကို ည ၉.၃၀ မွ မနက္ ၅.၃၀ ထိ အခ်ိန္ကိုက္ေပးထားပါမည္..။ ေန႔ခင္း အဲကြန္းမသံုးရပါ..။

-အ၀တ္ကိုတစ္ပတ္နွစ္ၾကိမ္အမ်ားဆံုးသာ ေလွ်ာ္ရပါမည္..။ တစ္ပတ္နွစ္ၾကိမ္ထက္ မပိုရပါ..။

-ထမင္းအိုးက်က္လွ်င္ ေသခ်ာစြာခလုတ္ပိတ္ရပါမည္..။ မီး၀ါေနလွ်င္ မီတာခပိုကုန္က်ပါသည္..။

သန္႔ရွင္းေရး
ပထမပတ္ မာစတာခန္း၁+common room ၁
ဒုတိယပတ္ မာစတာခန္း ၂+ common room ၂
တတိယပတ္ မာစတာခန္း ၃ + common room ၃
စတုတၱပတ္ common room အတြဲ

မွတ္ခ်က္။ ။ မာစတာခန္းတြင္ မိန္းကေလးသံုးေယာက္ေနမည္ဟုစိတ္ကူးကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္..။ ယခု မာစတာခန္းတြင္ ေယာက်ာ္းေလးသံုးေယာက္၊ က်န္နွစ္ခန္းတြင္ ၂ ေယာက္စီသာေနသည္႔အတြက္ မာစတာခန္းသံုးေယာက္အတြက္ထုတ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ အပိုသေဘာေဆာင္သြားပါသည္..။

2 comments:

  1. ဖူး၀ူး၀ူး - မ်ားလိုက္တဲ့စည္းကမ္းေတြ၊ ဒို႔ေတာ့မလိုက္နာႏိုင္ေပါင္။ လာမငွားေတာ့ဘူး။

    ReplyDelete
  2. ဟား ဟား..။ fair ၿဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးထုတ္ထားတာပဲ..။ တကယ္တင္လိုက္ေတာ႔ ဒီ rule ေတြက မလံုေလာက္ပဲၿဖစ္ေနတယ္ ခင္ဗ်..။ တစ္ခ်ိဴ႕ဟာေတြက နားလွည္႕ပါးလွည္႕ၿဖစ္မွာစိုးလို႕ အကုန္ခ်ေရးထားလိုက္တာ..။

    ReplyDelete