ကၽြန္ေတာ္အိမ္သူၾကီး..။

အိမ္သူၾကီးလုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း အမွန္မွာ မစံပယ္ကကိုယ္႕ကိုယ္ကို အိမ္သူၾကီးဟုခံယူလိုက္၍သာၿဖစ္ပါသည္..။ မစံပယ္က မစံပယ္နွင္႔ခင္ေသာ အစ္ကိုၾကီးသံုးေယာက္နွင္႔ အိမ္တစ္အိမ္ကို အတူေနရန္ စပ္တူငွားလိုက္ပါသည္..။ ထိုအစ္ကိုသံုးေယာက္ကသာ ေငြစိုက္ထားနွင္႔ပါသည္..။ မစံပယ္တို႔ဆီမွ စေပၚေငြရလာေသာအခါ သူတို႔စိုက္ထားေသာေငြကို မစံပယ္တို႔ဆီမွာ စေပၚေငြနွင္႔ၿပန္မွ်ခံထားပါသည္..။ ေငြေရးေၾကးေရး မစံပယ္မသိလွပါ..။ မစံပယ္သိသည္မွာ ေလးေယာက္တြင္ မစံပယ္တစ္ေယာက္သာ မိန္းကေလးပါသည္..။ ထို႔ေၾကာင္႔မစံပယ္ပဲ အိမ္စည္းကမ္းေတြ ေရးထုတ္သတ္မွတ္ထားပါသည္..။ ၾကီးမားေသာအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကေတာ႔ မစံပယ္ရန္ကုန္မွာေနစဥ္ အလြန္စည္းကမ္းက်နကာ အုပ္ခ်ဴပ္မွဴေကာင္းလွေသာ အေဆာင္တြင္ေနလာခဲ႔သည္႔အတြက္ အေဆာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဴပ္ပံုကို မစံပယ္ေတြ႔ရွိခဲ႔၊ အတုယူလာနိုင္ခ႔ဲပါသည္..။ ထို႔ေၾကာင္႔ မစံပယ္လည္း မွ်တေသာ၊ စည္းကမ္းက်နေသာအေဆာင္သေဘာမ်ိဴးကို အုပ္ထိန္းနုိင္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ယူဆပါသည္..။

သို႔ေသာ္ စလံုးသည္ ၿမန္မာနိုင္ငံနွင္႔ lifestyle အနည္းငယ္ကြာပါသည္..။ ၿမန္မာနိုင္ငံအေဆာင္ဆိုသည္မွာ မိန္းကေလးသီးသန္႔ ေယာက်ာ္းေလးသီးသန္႔သာ အုပ္ခ်ဴပ္ရပါသည္..။ စလံုးမွာမွေတာ႔ မိန္းကေလး၊ ေယာက်ာ္းေလး လင္မယားစံုတြဲမ်ားနွင္႔ အတူတြဲကာေနရပါသည္..။ အေဆာင္သေဘာမ်ိဴး အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ေယာက္မွ သန္႔ရွင္းေရး စပနခပ္သိမ္း လုပ္ေပးေနနိုင္ေသာသူ မထားနိုင္၊ မရွိနိုင္ၾကပါ..။ ထို႔ေၾကာင္႔ အိမ္တစ္လံုးမွ အခန္းတစ္ခန္း ကုတင္တစ္ကုတင္သည္ မိသားစုတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္..။ ေရခ်ိဴးခန္း၊ အိမ္သာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားသည္ အမ်ားအားလံုးစုေပါင္းသံုးရေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္..။ ထိုေနရာမ်ားမွ စကားသံအက်ယ္ဆံုး စတင္ၾကားၾကရတတ္ပါသည္..။ အိမ္ပိုင္ရွင္ရွိေသာအိမ္ဆိုလွ်င္အခန္းထဲမွအခန္းၿပင္ ထြက္မရၾကတာကမ်ားပါသည္..။ မိမိအခန္းသည္သာ မိမိကမၻာၿဖစ္ပါသည္..။ အိမ္ပိုင္ရွင္မရွိေသာအိမ္ဆိုၿပန္လွ်င္လည္း အခန္းေဖာ္ကအလိုက္မသိ၍ ေၿပာခ်င္ဆိုခ်င္သည္႔အခါ တိုက္ရိုက္ေၿပာဆိုလွ်င္လည္း အဆင္မေၿပနိုင္ပါ..။ ၾကားထဲကတစ္ဆင္႔ခံေၿပာေပးမည္႔ တစ္ေယာက္ေယာက္မရွိလွ်င္ စိတ္ညစ္ရၿပန္ပါသည္..။ ထို႔ေၾကာင္႔ မစံပယ္ အိမ္သူၾကီးလုပ္မည္..။ မွ်တေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထုတ္ထားမည္..။ အိမ္ငွားမ်ားသာမက အိမ္သူၾကီးၿဖစ္ေသာ မစံပယ္တို႔ပါ လိုက္နာမည္ဟု မစံပယ္ေတးထားပါသည္..။

မစံပယ္တို႔ငွားလိုက္ေသာအိမ္သည္ ဧည္႔ခန္းကအိမ္တစ္၀က္စာမွ် ေနရာယူထားပါသည္..။ အိပ္ခန္းမ်ားမွာ သာမန္ထက္ပင္ က်ဥ္းသည္ဟု မစံပယ္ခံစားမိပါသည္..။ အစ္ကိုၾကီးသံုးေယာက္သည္ မာစတာတစ္ခန္းထဲမွာပင္ ညီညြတ္မွ်တစြာ ေနထိုင္ၾကပါသည္..။ သူတို႔က သူငယ္ခ်င္းအရင္းအခ်ာမ်ားၿဖစ္ကာ တစ္ေယာက္နွင္႔တစ္ေယာက္ အၿပန္အလွန္သိတတ္မွဴၿဖင္႔ အဆင္ေၿပၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္..။ မစံပယ္မွာ မစံပယ္နွင္႔ အတူေနရန္ မိန္းကေလးအေဖာ္တစ္ေယာက္နွင္႔ က်န္ေသာ common room တစ္ခန္းအတြက္ တြက္ကိန္းလြဲကာ လင္မယားတစ္တြဲ ေခၚတင္လိုက္ပါသည္..။ မစံပယ္အိမ္ငွားဘ၀နွင္႔ေနစဥ္က မစံပယ္မွာ Fair မၿဖစ္သည္႔ကိစၥဆိုလွ်င္ အလြန္ပင္ခံရခက္လွပါသည္..။ အိမ္ရွင္ဘက္က Fair မၿဖစ္ဟုထင္လွ်င္ မစံပယ္ၿပန္ေၿပာဖို႔ ၀န္မေလးပါ..။ အခန္းေဖာ္ Fair မၿဖစ္ဟုၿမင္လွ်င္လည္း မစံပယ္ၿပန္ေၿပာဖို႔ ၀န္မေလးပါ..။ အခုေတာ႔ မစံပယ္ အိမ္သူၾကီး (တစ္နည္းအားၿဖင္႔ အိမ္ပိုင္ရွင္ၿဖစ္ၿပီ..။) မစံပယ္၏ေနရာအေနအထား ေၿပာင္းလဲသြားပါၿပီ..။ မစံပယ္ဘာေတြသည္းခံရသလဲဆိုတာကို ေၿပာၿပခ်င္ပါသည္..။

မစံပယ္တို႔ကထိုအိမ္သို႔ လကုန္ရက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ေရာက္ပါသည္..။ အိမ္ငွားမ်ားက ၉ နာရီနွင္႔ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ပါသည္..။ လင္မယားစံုတြဲကအရင္ေရာက္လာပါသည္..။ မစံပယ္ကပစၥည္မ်ားသယ္မေပးရန္လိုက္သြားပါသည္..။ အားပါးပါး..။ ပစၥည္းမ်ားမွာ အိမ္တစ္လံုး မိသားစုတစ္စုစာမွ်ကို ရွိပါလား..။မစံပယ္ၿမင္လိုက္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုၿမင္သည္နွင္႔ မစံပယ္ အံ႕ၾသသြားပါသည္..။ ထိုပစၥည္းသည္ပင္ အကုန္မဟုတ္ေသးပါ ဟူ၏..။ တစ္၀က္သာရွိပါေသးသည္ ဟူ၏..။ တကယ္ပါပင္..။ မိသားစုၾကီးၾကီးမားမား ၇ ေယာက္ ၈ ေယာက္စာမွ်ပင္ရွိပါသည္..။ မိန္းကေလး၏ပစၥည္းမ်ားဟူ၏..။ တကယ္ကလင္မယားနွစ္ေယာက္မွာ မစံပယ္တို႔အိမ္ေရာက္မွသာ အတူတူစေနၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္..။ မစံပယ္မွာ ပစၥည္းမ်ားကိုၿမင္ေသာအခါ လူလည္အက်ခံရသလိုပင္ ခံစားရမိပါသည္..။ တစ္ညနွင္႔ေနာက္တစ္ေန႔ သူတို႔ပစၥည္းေနရာခ်၍မၿပီးနိုင္ပါ..။ ၿဖစ္ခ်င္ေတာ႔ မစံပယ္တို႔ေအးဂ်င္႔မွာ နွစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ကို ေမြ႕ယာမေပးဘဲ ကပ္သတ္ေနပါသည္..။ ထိုလင္မယားနွစ္ေယာက္ကို နွစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ေပးရမည္မွာ မေပးနိုင္ဘဲၿဖစ္ေနပါသည္..။ မစံပယ္လည္းအားနာလိုက္သည္မွာ ေၿပာဖြယ္ရာမရွိပါၿပီ..။ သူတို႔မွာအလုပ္မွခြင္႔ယူကာပင္ေၿပာင္းရေရႊ႔ရပါသည္..။ ပစၥည္းမ်ားမွာ လက္စသတ္မသိမ္းနိုင္ၾက၍ အားနာမိပါသည္..။ သူတို႔အခန္း၀တြင္ ပစၥည္းအခ်ိဴ႔စုပံုေနရာ မစံပယ္မွာ လက္စသတ္မသိမ္းခိုင္းရဲပါ..။ မိမိက ကုတင္ေပးရမည္ကို မေပးနိုင္ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္ပါသည္..။ လ၀က္မွပင္ ေမြ႕ယာရ၍ သူတို႔ကို ကုတင္ေပးလိုက္နိုင္ပါသည္..။ ကုတင္ရသြားေသာအခါတြင္လည္း သူတို႔အ၀တ္ပံုးတစ္ခုကို အခန္း၀တြင္ပင္ထားကာ မသိမ္းေတာ႔ပါ..။ တစ္ေန႔သိမ္းသြားနိုး၊ သိမ္းသြားနိုးနွင္႔ မစံပယ္မွာ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ၿဖစ္ရပါသည္..။ ဧည္႔ခန္းတြင္ ဆိုဖာ၊ ထမင္းစားပြဲနွင္႔ စာၾကည္႔စားပြဲတို႔သာရွိရာ မစံပယ္တို႔လည္း ဘာပစၥည္းမွမထားပါ..။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနသည္ကို သေဘာက်သၿဖင္႔ ေသခ်ာရွင္းလင္းေအာင္ထားပါသည္..။ လင္မယားစံုတြဲမွာ အသန္႔အရွင္းၾကိဳက္ၾကပါသည္..။ တၿမက္စည္းအၿမဲလွည္းေနၾကပါသည္..။ ဘာေနေနမတြက္ကပ္ မစံပယ္တို႔နွင္႔ေရာ မစံပယ္နွင္႔အတူေနအခန္းေဖာ္နွင္႔ေရာ အဆင္ေၿပလွၾကပါသည္..။ အသန္႔ရွင္းၾကိဳက္ေသာေၾကာင္႔ သူတို႔အ၀တ္အစားမ်ားကို ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္တြင္လည္း မလွမ္းနိုင္..။ အၿပင္ထုတ္ကာ ၀ါးလံုးနွင္႔လွန္းလွ်င္လည္း ေအာက္ၿပဳတ္က်မွာစိုး..။ မစံပယ္တို႔အခန္းမွာ ေထာင္႔ခ်ိဴးခန္းၿဖစ္၍ မ်က္နွာသာေရွ႕ဍ္ ေနရာလြတ္က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းရွိရာ ထိုေနရာထုတ္လွန္းဆိုေသာ္လည္း လမ္းသြားလမ္းလာက ေဆးလိပ္မီးနွင္႔ထိုးတတ္၍ အ၀တ္မ်ားေပါက္ကုန္မည္စိုး၍ ဟူ၏..။ မိန္းမကထိုသို႔စိတ္ပူေၾကာင္းအရိပ္အၿမြက္ေၿပာလိုက္ယံုၿဖင္႔ ေယာက်ာ္းကအ၀တ္လွန္းစင္ခ်က္ခ်င္းသြား၀ယ္ကာ အ၀တ္မ်ားလွန္း၍ မစံပယ္တို႔နွင္႔သူတို႔အခန္းအထြက္မွ ဧည္႔ခန္းထဲ ထမင္းစားပြဲကပ္ရက္ဍ္ ထားပါေတာ႔သည္..။ မစံပယ္တို႔မွာ သူတစ္ပါးအိမ္ေနလာစဥ္ကလည္း မိမိပစၥည္း မိမိအခန္းေနရာဍ္သာ လံုေလာက္ေအာင္ထားခဲ႔ရပါသည္..။ ဧည္႔ခန္းထိသြားထားဖို႔ စိတ္ကူးမွ်ပင္မေပၚခဲ႔ပါ..။ ထိုအနွီသေကာင္႔သားသည္ သူ႔အမ်ိဴးသမီးဘာၿဖစ္ခ်င္သနည္း..။ သင္႔ေတာ္သည္ မသင္႕ေတာ္သည္ စဥ္းစားခ်င္႔နိုင္ပံုမေပၚပါ..။ သူတို႔ကအသန္႔ရွင္းၾကိဳက္လြန္း၍ သူတို႔ပစၥည္း ထားစရာေနရာမရွိၿဖစ္ေနသည္သာ မစံပယ္နွင္႔ ခေရာ႔စ္ ၿဖစ္စရာရွိပါသည္..။ က်န္တာကေတာ႔ အဆင္ေၿပပါသည္..။

မစံပယ္နွင္႔ေနမည္ဆိုေသာအစ္မသည္ စလံုးေရာက္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ..။ အိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ႔ဖူးၿပီ..။ တစ္ေယာက္စာကို အငွားကားေခၚကာေၿပာင္းရပါသည္..။ ပစၥည္းမ်ားပါသည္ဆိုေသာမစံပယ္သည္ပင္ ေအာခ်ရေအာင္မ်ားလွပါသည္..။
မစံပယ္တို႔အိမ္သည္ဧည္႔ခန္းအလြန္က်ယ္ကာ ေၾကြၿပားမ်ားခင္းထားပါသည္..။ ေၾကြၿပားေပၚတြင္ မစံပယ္က အိမ္ေနရင္းဖိနပ္ကို ေသခ်ာေဆးေၾကာကာ စီးထားခ်င္ပါသည္..။ အစ္ကိုသံုးေယာက္နွင္႔ လင္မယားစံုတြဲက မစီးဆို၍ မစံပယ္မစီးဘဲေနနိုင္ေအာင္ ေနရပါသည္..။ မစံပယ္နွင္႔အတူေနေသာအစ္မသည္ မစံပယ္က request လုပ္သည္ကိုပင္ လ်စ္လ်ဴရွဴကာ ဖိနပ္ကိုတၿဗန္းၿဗန္းစီးပါသည္..။မစံပယ္မွာ အခန္းေဖာ္လက္မခံခင္ကပင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ကာ အရင္ဦးဆံုးဖတ္ေစပါသည္..။ ထိုအခ်က္မ်ားကို လက္ခံနိုင္သည္ဆိုမွ စရန္ေပးပါဟု စီစဥ္ခဲ႔ပါသည္..။ ထိုအစ္မသည္ကား စည္းကမ္းအားလံုး လိုက္နာနိုင္ပါတယ္ဟု ေၿပာခဲ႔သူၿဖစ္သည္..။ တကယ္တမ္းအတူေနသည္႔အခါ ေရခ်ိဴးခန္းမွဆံခ်ည္မွ်င္မ်ားကို ရွင္းမသြားခ်င္သူ..၊ မနက္ခင္းေသာက္သြားၿပီးသည္႔ေကာ္ဖီခြက္ကို မေဆးသြားသူ..၊ လူၾကံဳတိုင္း ပစၥည္းတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုမွာကာ ၅ မိနစ္ခန္႔သြားရေသာ NTUC ကို လူၾကံဳတိုင္းမွာခ်င္သူ..၊ အခန္းထဲတြင္ ဖုန္းမနားတမ္းေၿပာတတ္သူ..၊ တစ္ခုခုမၾကည္လင္တာရွိပါကတဘုန္းဘုန္းေဆာင္႔ေအာင္႔တတ္သူ..၊ မစံပယ္စာၾကည္႔ေနမွန္းသိရက္လည္း သီခ်င္းဆိုတတ္သူၿဖစ္၏..။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ခုနားလည္သည္မွာ မည္သည္႔အိမ္မွ် အိမ္ငွားပစၥည္းကို ဧည္႔ခန္းတြင္ထားၿခင္းလက္မခံဆိုသည္ကို သူနားလည္ၿခင္းပင္..။ သူကဖိနပ္သံုးရံ အိမ္ထဲဍ္သံုးသည္..။ အိပ္ခန္းထဲတစ္မိ်ဴး..၊ ဧည္႔ခန္းထြက္လွ်င္ ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္ တၿဗတ္ၿဗတ္၊ ေနာက္ေဖးမီးဖို အတြက္ တစ္မ်ိဴး..။ ေဘာင္းဘီမ်ားကို ေယာက်ာ္းေလးလွန္းေသာတန္းဍ္ လွန္းခ်င္သူ..။ ဂါ၀န္မ်ားႏွင္႔ စကတ္မ်ားကို ေခါင္းေပၚမွ၀ါးလံုးတန္းတြင္ လွန္းခ်င္သူ..။ အၿပင္ထုတ္လွန္းရန္ ခါးကိုင္းလွ်င္ပင္ ၿပတင္ေဘာင္မွဖံုမွဴန္႕ သူ႕ကိုေပမွာ စိုးသည္ဟူ၏..။ သူ႕ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းမ်ားပါပင္..။ သူတို႔အသန္႕ၾကိဳက္သည္မွာ မစံပယ္ကို ခေရာ႔စ္ၿဖစ္ေစပါသည္..။ မစံပယ္ကေတာ႔ ထိုေလာက္ၾကီး အသန္႕မၾကိဳက္မိပါ..။ ေတာ္ရံုသန္႔ရွင္းရံုဆိုလွ်င္ မစံပယ္ေက်နပ္ပါသည္..။

သို႔ေသာ္မစံပယ္သည္ကား မစံပယ္ဘက္မွေတာ႔ ထြက္သြားပါဟု နွင္မည္႔သူမဟုတ္ပါေခ်..။ မစံပယ္တို႔အိမ္ေနရာသည္ ထိုအစ္မအလုပ္အတြက္ အဆင္ေၿပဆံုးေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္..။ က်န္သည္႔ခ်က္သည္႔ၿပဳတ္သည္႔အခန္း မစံပယ္စိတ္မ၀င္စားပါ..။ သူတို႔ေတြစိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ခ်က္နိုင္ပါသည္..။ ေရမီးမွာလည္း ရွယ္ထားရာ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ တြန္႔တိုတြက္ကပ္စရာမရွိပါ..။ သူတို႔ေတြကို စိတ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္လည္းေနေစခ်င္ပါသည္..။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းမရွိဘဲ ေနခ်င္သလိုေနေစဖို႔ေတာ႔ မၿဖစ္နိုင္ပါ..။ မစံပယ္ၿဖစ္ေစခ်င္သည္မွာ စည္းကမ္းက်နေသာ ၿငိမ္၀ပ္တိတ္ဆိတ္ ေအးခ်မ္းေသာေနအိမ္မ်ိဴးေလးသာ ၿဖစ္ေစခ်င္ပါသည္..။ အားလံုးသည္ စည္းကမ္းက်န ၿငိမ္၀ပ္တိတ္ဆိတ္ေနေသာ အိမ္မ်ိဴးေလးသာ ၿဖစ္ေစဖို႔ မစံပယ္ၾကိဳးစားမိပါသည္..။

2 comments:

  1. ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္မွာ ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပဖို႔၊ ကူးသြားၿပီ မစံပယ္ေရ။

    ReplyDelete
  2. ဟား ဟား..။ လုပ္ပါနဲ႔ ဂ်..။

    ReplyDelete