စိတ္တိုလာလွ်င္ ဘာလုပ္တတ္သနည္း..။မစံပယ္စိတ္တိုလာလွ်င္ ေအာ္ေငါက္တတ္ေလ႔ရွိေလ႔ပါသည္..။

ဘယ္သူေတြကို အမ်ားဆံုးေအာ္ေငါက္တတ္သနည္း..။
အမ်ားဆံုးကေတာ႔ အေမၿဖစ္သည္..။ ၿပီးေတာ႔ အစ္မနွင္႔တူၿဖစ္သည္..။

ဘာ႕ေၾကာင္႔ေအာ္ေငါက္စိတ္တိုတတ္သနည္း..။
ေဒါသၿဖစ္သည္..။ မစံပယ္ ေဒါသၾကီးတတ္သည္..။ ေအာ္ေငါက္လိုက္ရမွ စိတ္တိုတာ ရပ္သြားသည္..။ ၿပီးေတာ႔ ေအာ္ေငါက္မိသည္႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းၿခင္းၾကီးစြာ ခံစားေနခဲ႔ရသည္..။

ဘာ႔ေၾကာင္႕ အေမ႔ကို ေအာ္ေငါက္တာလဲ..။
အဓိကခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္သည္ မစံပယ္႔အေမသည္ မစံပယ္ကို ခ်ိဴခ်ိဴခ်ဥ္ခ်ဥ္ ခြင္႕လႊတ္တတ္သူၿဖစ္သည္..။ မစံပယ္လုပ္ခ်င္ရာကို ၿဖည္႔ဆည္းေပးခ်င္သူၿဖစ္သည္..။ မစံပယ္စိတ္ကို အလံုးစံုနားလည္သည္မဟုတ္ေသာ္လည္း လံုး၀သည္းခံ လိုက္ေလ်ာ ၿဖည္႔ဆည္းေပးခ်င္သူၿဖစ္သည္..။

ဘာလို႔ မစံပယ္အေမကို မစံပယ္ေအာ္ေငါက္တတ္တာလဲ..။
မစံပယ္အတြက္အေမသည္ ေလာကတြင္အရင္းနွီးဆံုးၿဖစ္သည္..။ အေမ႔ေလာက္ရင္းနွီးသူ ဤေလာကတြင္မရွိ..။ မစံပယ္၏ အေကာင္းအဆိုး အားလံုးကိုလက္ခံသူဟု မစံပယ္စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာေၾကာင္႔ မစံပယ္၏ စိတ္ရင္းအတိုင္း အေမကိုဆက္ဆံၿခင္းၿဖစ္သည္..။ မစံပယ္မွာ စိတ္ထဲရွိသည္႔အတိုင္း အရင္းအတိုင္းေၿပာရမွ ေက်နပ္တတ္သူၿဖစ္ရာ အေမတို႔နွင္႔ဆက္ဆံရာတြင္ စိတ္ရင္းအတိုင္း ေဒါသအေလ်ာက္၊ ေမာဟအေလ်ာက္၊ ေလာဘအေလ်ာက္ စိတ္ထဲရွိသည္႔အတိုင္း ေၿပာဆိုဆက္ဆံမိရာ ဆက္ဆံမိသည္႔အၾကိမ္တိုင္း မစံပယ္ စိတ္ထိခိုက္ရပါသည္..။ အထူးသၿဖင္႔ ယေန႔လိုအေမနွင္႔ခြဲရကာစ မစံပယ္စိတ္ထဲတြင္ ဟာတာတာငိုခ်င္၀မ္းနည္းမိသည္မွာ ဘယ္အခါနွင္႔မွ မတူပါ..။ ထိုအထဲတြင္ ခရီးလမ္းပမ္း အဖုအထစ္ၾကံဳရေသးရာ မစံပယ္မွာ ပို၍ပင္ ငိုခ်င္ေနမိပါသည္..။ အခန္းသို႔ၿပန္ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း ဟာတာတာ ၀မ္းပန္းတနည္းနွင္႔ ေအာ္ဟစ္၍သာ ငိုခ်င္ေနမိပါသည္..။

တစ္ၿခားလူေတြကိုေရာ ေအာ္ေငါက္တတ္သလား..။
လူသိပ္မရင္းလွ်င္ေတာ႔ မစံပယ္ေဒါသမထြက္တတ္ပါ..။ စိတ္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္လွ်င္လည္း ဒီတိုင္းသာေနလိုက္တာသာ ၿဖစ္သည္..။ လူရင္းဆိုလွ်င္ေတာ႔ မစံပယ္ေဒါသေတြကို ထိုသူေတြအေပၚ ေဖာက္ခြဲမိတတ္သည္...။ အထူးသၿဖင္႔ေတာ႔ မစံပယ္ အေမ၊ အစ္မနွင္႔ မစံပယ္တူမ်ား..၊ ထို႔ေနာက္ တစ္ေယာက္ေသာသူ..၊ မစံပယ္ကို ခြင္႕လႊတ္မည္ဟု စိတ္ခ်ယံုၾကည္မိသူမ်ားအေပၚတြင္ မစံပယ္႔ေဒါသေဖာက္ခြဲတတ္ေလ႔ရွိပါသည္..။

ေဒါသသည္ဘာနွင္႔တူသနည္း..။
ေဒါသသည္ သံမီးခဲနွင္႔တူသည္..။ အရင္ဆံုးမိမိကိုယ္ကို ေလာင္ၿမိဳက္ရသည္..။ ထို႔ေနာက္မွသူတစ္ပါးကိုပါ ပစ္ေပါက္မိၿပန္သည္..။ သူတစ္ပါးလည္း မိမိေဒါသေၾကာင္႔ အေခ်ာင္နာက်ဥ္ရသည္..။ မိမိေဒါသေၿပေလ်ာ႕သြားသည္႔အခါ သူတစ္ပါးနွင္႔ဆက္ဆံေရးသည္ ပံုမွန္က်န္ခဲ႔ဖို႔ ခဲယဥ္းပါသည္..။ ဆက္ဆံေရးသည္ မိမိေဒါသေလ်ာက္ ပ်က္ၿပားၿပီးသားၿဖစ္သြားသည္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ၿဖစ္သည္..။

ေဒါသၿဖစ္ၿပီးေနာက္ မည္သို႔ခံစားရသနည္း..။
အေမ႕ကိုေဒါသအေလ်ာက္ ေအာ္ဟစ္ေၿပာဆိုမိၿပီးသည္႕အခါ ၀မ္းနည္းမွဳ၊ ယူက်ံဳးမရမွဳ မ်ားစြာခံစားက်န္ရစ္သည္..။ ဘာလို႔ ဒီေလာက္ေက်းဇူးၾကီးမားေသာ အေမကိုေအာ္ေငါက္မိသနည္း..။ ေဒါသမရွိသည္႔အခါ ဒီအမွားကိုေကာင္းေကာင္းၿမင္သည္..။ ေဒါသထြက္လာသည္႔အခါ ဆင္ၿခင္တံုတရားသည္ ဘယ္နားဆီမွာ မသိပါ..။

ေတာ္ၿပီ..။ မေရးတတ္ေတာ႕ပါ..။ လတ္တေလာမစံပယ္စိတ္ထဲမွာ ၀မ္းနည္းမွဳ၊ စိတ္မေကာင္းမွဳမ်ားစြာ..။ ငိုခ်င္ေနမိသည္ အမွန္ပါ..။

No comments:

Post a Comment