တရုတ္ေတြရဲ႔ အဆိုင္းမင္႔ၿပဳလုပ္ပံု..။

ၿပည္မၾကီးတရုတ္အမ်ားစုမွာ အဆိုင္းမင္႔ကို ၎တို႔ရင္းနွီးေသာ တရုတ္ၿပည္မၾကီးအေၾကာင္းမ်ားကို လုပ္ေလ႔ရွိၾကသည္..။ အနုပညာရွင္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းအဆိုင္းမင္႔ကိုလည္း တရုတ္နိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းခ်ီအနုပညာရွင္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းၿပဳလုပ္ကာ တင္ၿပသြားသည္..။

တစ္ဖြဲ႔ကေတာ႔ ထိုင္၀မ္မွနာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္နွင္႔တီး၀ိုင္းအေၾကာင္းတင္ၿပသြားသည္..။

မစံပယ္လည္း ဖရီဒါခါလိုဟူေသာ ပန္းခ်ီဆရာမအေၾကာင္း တင္ၿပခဲ႔သည္..။ တရုတ္အဖြဲ႔က ထိုင္၀မ္အဆိုေတာ္အဖြဲ႔အေၾကာင္း တင္ၿပလိုက္ေတာ႔မွ မစံပယ္မွာ ေလးၿဖဴတို႔တီး၀ိုင္းအဖြဲ႔အေၾကာင္း မတင္ၿပမိလိုက္၍ စိတ္မေကာင္းၾကီးစြာ ေနာင္တရမိလိုက္ေသာေၾကာင္႔ ေနာက္ေနာင္ NTU တက္ေနသူမ်ား အဆိုင္းမင္႔မ်ားလုပ္ရာတြင္ မိမိရင္းနွီးနိုင္နင္းေသာအေၾကာင္းအရာရွိပါက မိမိနိုင္ငံအေၾကာင္းကိုလည္း အဆိုင္းမင္႔အၿဖစ္ ၿပဳလုပ္သင္႔ပါေၾကာင္း အၾကံဥာဏ္ေကာင္း ေပးလုိက္ရပါသည္..။

No comments:

Post a Comment