အခ်ိန္ကုိ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲမလဲ။

လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္ကုိ အာရု့စုိက္ပါ

- သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္ပါ၊
- ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ကို အာ႐ံုမစိုက္ပါနဲ႔၊ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္း မ်ားစြာကို အစဥ္ေျပေစဖို႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရပါတယ္။ တျခား နည္း လမ္းလည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း စိတ္ ထဲမွာ သိေနရမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴ ဟာတစ္ခုကေတာ့ လတ္တေလာလက္ရွိ အလုပ္ေပၚမွာ လံုးဝအာ႐ံုစိုက္ထားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားေနတဲ့ အခါ သင့္စိတ္ထဲမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းရွိရင္ သင့္အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာ အသံုး ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚမွာ အာရုံစုိက္ပါ

သင့္မွာ အလုပ္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ ကတိေတြ၊ အေလးထားစရာ ေတြရွိေကာင္းရွိပါမယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လတ္တေလာ သင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုထဲအေပၚမွာသာ အာ႐ံုစိုက္ ထားခဲ့ရင္ ပိုမိုၿပီးစီးေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအေပၚ အာရုမစုိက္ပါနဲ႔

ဖုန္းေျဖဆိုဖို႔ မရွိလို႔၊ ဧည့္သည္ခ်ိန္း ဆိုထားတာမရွိလို႔ သင္အခ်ိန္ေပးႏိုင္တဲ့ အခါ သင့္ရဲ႕အာ႐ံုစူးစိုက္မႈဟာ အေျခခံဆံုး အဆင့္မွာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ သင္သိ ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိန္လံုးလည္း သင္ သီးသန္႔ေနလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြမွာ ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေတြကေန ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ သင့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ ေလွ်ာ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ေအာင္ျမင္ ျမင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဖုန္းေခၚဆိုတာေတြကို မျဖစ္မေန ျပန္ေျဖရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေခၚဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ေန႔မွ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ေမးျမန္းရင္း ၾကားျဖတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေတြကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

သင့္ကုိယ္ပုိင္ အဓိက အခ်ိန္ကုိစဥ္းစားပါ

- မနက္ပိုင္းျဖစ္မလား၊
- ညေနပိုင္းျဖစ္မလား၊
-ညဥ့္နက္ပိုင္းျဖစ္မလား၊ သင္ဟာ ေနမထြက္ခင္ အိပ္ရာက ထၿပီး အလုပ္စလုပ္တဲ့ သူေတြထဲက တစ္ေယာက္လား၊ သင့္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဟာ ညေနခင္းအေစာပိုင္းလား၊ ညေနစာစား ၿပီးမွလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာ တကယ့္ကို ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ဖို႔ညဥ့္နက္ ပိုင္း တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သူလား၊ လူတိုင္းဟာ မတူညီၾကပါဘူး။ ကြဲျပားျခားနားၾကပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေတြ ရတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ဈာန္ဝင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အလုပ္ဟာ တကယ့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ေစာ ေစာစီးစီးၿပီးတယ္လို႔ သုေတသနအမ်ားစု မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါဟာ အၿမဲေတာ့ မမွန္ကန္ပါဘူး။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အဓိက အခ်ိန္ရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒီ ေလ့လာစူးစမ္းမႈကပဲ အသိအမွတ္ျပဳပါ တယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္ကို စီမံတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အဓိက အခ်ိန္ကို စဥ္းစားပါ။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ တစ္ခုကို ေစာေစာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ကို တစ္ေန႔တာရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ စီစဥ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈပိုမ်ားတဲ့ အလုပ္ေတြ ကို သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ရ ပါမယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္မွလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အမွန္တကယ္မျဖစ္ႏိုင္ရင္ မနက္ပိုင္းမွာ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္စရာေတြကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၿပီး ပိုမိုခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ေနာက္မွ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ထားလိုက္ပါ။


credit to http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/2316969:BlogPost:269290

No comments:

Post a Comment