ဆင္႔ေခါင္းကို ေခြးခ်ီမိၿပီေလာ...။မစံပယ္တို႔ ေနာက္ဆံုးနွစ္တံုးက Digital Signal Processing (DSP)ဆိုေသာဘာသာတစ္ခုသင္ရသည္..။ ဆရာမမွာသင္တာလည္းအရမ္းၿမန္...၊ မစံပယ္ကလည္းအေၿခခံမရွိ..၊ ကံေကာင္းေထာက္မစြာၿဖင္႔ အမ်ားတြက္ထားၿပီးသားေလ႕က်င္႔ခန္းထဲမွအေၿဖေပါင္းခ်ဴပ္တစ္ခုရ၍ ထိုအတိုင္းၾကည္႔တြက္မွ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ စာေမးပြဲေအာင္ခဲ႔သည္..။ မာစတာေရာက္ေတာ႔လည္းအဲဒီဘာသာထပ္ပါလာၿပန္သည္..။ ဒီတစ္ခါေတာ႔မစံပယ္တစ္ေယာက္ခမ်ာ တြက္ထားၿပီးသားအေၿဖေပါင္းခ်ဴပ္မရပါ..။ ထို႔ေၾကာင္႔ မစံပယ္ဘာသာလည္းမတြက္တတ္ပါ..။ မစံပယ္စာေမးပြဲက်ပါသည္..။ ေနာက္တစ္တန္းက်ေတာ႔မွၾကိဳးစားတြက္ရင္း တြက္နိုင္သြားကာ စာေမးပြဲေအာင္ပါေတာ႔သည္..။

အခုမစံပယ္ programming နွင္႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းၿပဳရန္ စိုင္းၿပင္းေနပါသည္..။ မစံပယ္မွာသူမ်ားေၿဖထားေသာအေၿဖကို နားလည္ေအာင္ၿပန္ၾကည္႔မွတြက္တတ္သူ..၊ ကိုယ္ဘာသာအေၿဖမရွာနိုင္သူ...၊ အေၿခခံမပိုင္သူၿဖစ္ရာ.. မစံပယ္မွာအားေလ်ာ႔လွပါသည္..။ သို႔ေသာ္မိမိဘာသာအားကိုးမွရသည္ဆိုသည္႔ သခၤန္းစာၾကီးၾကီးလည္းရရွိထားရာ မစံပယ္မွာမိမိဘာသာၾကိဳးစားအေၿဖရွာရင္း..၊ မိမိကိုယ္ကိုတရားနွင္႔အားေပးလိုက္..၊ စာဖတ္၍အားေပးလိုက္..၊ ဆရာ၊ဆရာမၾကီးမ်ား၏အဆံုးအမစကားမ်ားၿဖင္႔အားေပးလုိက္နွင္႔ တေပေပတေတေတနွင္႔ ကားအိုၾကီးတစ္စီးကဲ႔သို႔ လိပ္ေရြ႕ေရြ႕ကာ သြားေနပါသည္..။

ိသို႔ေသာ္ မစံပယ္လိုခ်င္ေသာပန္းတိုင္သို႔ေတာ႔ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္..။ အေႏွးအၿမန္သာကြာပါလိမ္႔မည္..။ မစံပယ္အားမေလ်ာ႔ပါ..။

No comments:

Post a Comment