အေ၀းေရာက္ သီတင္းကၽြတ္လၿပည္႕..။

ၿမန္မာနိုင္ငံနွင္႕ေ၀းကြာေသာေဒသတြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံမွ mood ကိုထိန္းသိမ္းထားဖို႕ခဲယဥ္းလွပါသည္..။ သီတင္းကၽြတ္လၿပည္႕ညကို အခါၾကီးရက္ၾကီးေန႕အၿဖစ္ အသိမွာစြဲေနေအာင္ မိမိကိုယ္ကို သတိေပးေနရပါသည္..။ တစ္ခ်ိဴ႕အစ္ကိုၾကီးမ်ားမွာ ေလးစားဖြယ္ ရသမွ်အခ်ိန္တြင္ ဥပုသ္ရေအာင္ေစာင္႕သည္ဟု သိရသည္..။ တစ္ခ်ိဴ႕ကေတာ႕ တိုးပါးရိုးဘုရားသြားၾကသည္..။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာၿဖင္႕ လၿပည္႕ေန႕က စေနၿဖစ္ေနေသာေၾကာင္႕..။ မၿဖစ္လွ်င္ သတိရနိုင္ဖို႕ခဲယဥ္းသည္..။ အခါၾကီးရက္ၾကီးမွန္းမသိ..၊ ကုသိုလ္ေရးတြင္မပါ၀င္နိုင္၊ မပါ၀င္ၿဖစ္..။ စိတ္ထားကိုသာ အေကာင္းဆံုးထားကာ ေနသြားရေပမည္..။

No comments:

Post a Comment